Pro instalaci produktu MULTIMA KeyMate je potřeba připravit následující systémy a zajistit technicko-organizační součinnost ze strany zákazníka. Požadavky se liší dle toho, zda se KeyMate nasazuje na fyzický/virtuální server, nebo jako služba v rámci prostředí Microsoft Azure.

 

 

1.   Instalace v prostředí MS Azure

V prostředí zákazníkova Azure tenantu pracovníci MULTIMA ve spolupráci se zákazníkem vytvoří virtuální server z dodaného image (generalizovaná image), který již obsahuje všechny aplikace. Pro databázi je nutné použít zákazníkův SQL Service.

SW prerekvizity:

 • účet pro připojení na SharePoint – pod tímto účtem se vytvoří VM z image
 • účet do administrace SharePointu „https://TENANTNAME-admin.sharepoint.com“ – zadává se v instalačním skriptu pro konfiguraci KeyMate – nejlépe Tenant a SharePoint administrátor
 • aplikace KeyMate musí „vidět“ na url adresu SharePointu
 • Farm ID/Tenant ID pro vygenerování licenčního klíče
 • virtuální server musí mít přístup k SQL service

2.   Instalace na zákazníkův On-premises server

V prostředí zákazníka na připravený server (virtuální nebo fyzický) pracovníci MULTIMA nainstalují a nakonfigurují aplikaci KeyMate. Pro databázi je nutné použít existující nebo nový zákazníkův SQL Server.

 

HW nároky na server

 • 8 GB RAM
 • alespoň 50GB diskové kapacity pro data
 • 2x CPU 2GHz

SW instalace a imlementace

 • Windows Server 2008 R2 a vyšší
 • IIS 7.5 a vyšší a .NET CLR v.4.0.30319 – pro běh ASP.NET aplikace v.4.6.2
 • Web hosting podporující .NET 4.6.2 – aplikace musí běžet pod https protokolem
 • účet pro připojení na SharePoint – pod tímto účtem poběží AppPool a účet potřebuje mít přístup ke všem objektů, které má zpracovat.
 • účet do administrace SharePointu „https://TENANTNAME-admin.sharepoint.com“ – zadává se v aplikaci – nejlépe Tenant a SharePoint administrátor
 • Farm ID/Tenant ID pro vygenerování jednorázového licenčního klíče
 • aplikace KeyMate musí „vidět“ na url adresu SharePointu (prostupy na firewalls apod.)
 • MS SQL Server 2016 a vyšší. Aplikace musí mít přístp pod účtem app poolu jako DB owner pro vytvoření tabulek
 • Nutné vytvořit prázdnou databázi v určené instanci

Pro všechny typy instalace je nutné udělit souhlas/povolení

 • Při připojení k Online Sharepointu je nutné udělit souhlas správce pro vybrané skupiny oprávnění.
 • Pro připojení k On-Premise SharePointu je ještě nutné povolit aplikaci KeyMate přístup k REST API SharePointu.