VYŠŠÍ BEZPEČNOST A MÉNĚ PRÁCE

 

 

 

 

 

OCHRAŇTE RYCHLE SVÉ INFORMACE

 

KeyMate je aplikace, která pomáhá řešit nejčastější problémy spojené s administrací SharePointu Online, OneDrivu a MS Teams. Zaměřuje se především na problémy s řešením unikátních přístupů uživatele ke konkrétnímu objektu, přenos oprávnění, členství ve skupinách, odebírání oprávnění po odchodu uživatele a rozdělování oprávnění mezi více uživateli.

Aplikace KeyMate, řeší tyto problémy v řádu sekund. Umožňuje velmi snadno a rychle procházet stromovou strukturu a najít problémové místo, jednoduchým způsobem přenášet oprávnění mezi uživateli, kopírovat členství ve skupinách a odebírat veškerá oprávnění, například po odchodu uživatele. Aplikace KeyMate také umožňuje vyhledat obvyklé bezpečnostní hrozby vznikající sdílením dat prostřednictvím anonymních sdílení nebo sdílení přes externí emaily.

KeyMate pomáhá ušetřit čas a usnadnit práci administrátorům. a tím zvýšit bezpečnost.

L

Řešení unikátních přístupu uživatelů - sekundy místo desítek minut

Odpadá nutnosti procházet celou stromovou strukturu po jednotlivých objektech a přes kartu nastavení oprávnění nalézt místa, kde je přerušeno dědění. Průměrný čas strávený nad takovou operací je v řádu desítek minut dle složitosti struktury. KeyMate tento problém řeší v řádu vteřin.

 

L

Ušetřete hodiny až dny při přenosu oprávnění

Přenos oprávnění mezi uživateli je častý požadavek. Pokud nejsou dodržována pravidla nastavení oprávnění prostřednictvím AD skupin, jedná se však o náročný úkol. Manuálně tato činnost může zabrat několik hodin, ale i několik dnů. Problém se dá řešit pomocí scriptu, ale i tak se jedná desítky minut až hodiny. V případě KeyMate je to pár kliknutí. 

 

L

Odebrání práv při odchodu uživatele - KeyMate šetří hodiny a zvyšuje bepečnost

Pokud při odebírání oprávnění nepoužijete script, bude nutno procházet všechny site kolekce, což je časově velmi náročné. Pro KeyMate je to záležitost na pár kliků.

 

L

Hledání členství ve skupinách otázkou vteřin místo hodin

Informace o členství ve skupinách je k nalezení na stránkách nastavení webu. Problém spočívá v tom, že je potřeba projít všechny weby SharePointu, abyste viděli úplný seznam skupin, do kterých uživatel patří. Pomůže skriptování nicméně v KeyMate je to záležitost na pár vteřin.

 

L

Seniorní správci se nemusí zabývat drobnými úkony

Help desk na úrovni L1 může využívat aplikaci v režimu read-only a tím vyřešit velkou část incidentů. Aplikace KeyMate tak pomáhá ušetřit čas a usnadnit práci administrátorům.

L

Okamžitá detekce anonymního a externího sdílení

Aplikace KeyMate umožňuje vyhledat obvyklé bezpečnostní hrozby vznikající sdílením dat prostřednictvím anonymních sdílení nebo sdílení přes externí emaily. Tento problém je velmi častý především v prostředí OneDrive a Teams a obvykle se dá řešit opět pouze pomocí scriptů, jejichž vytváření je ovšem časově náročné.

 

L

Audit bez nutnosti drahých licencí

Microsoft umožňuje dohledat auditní záznamy M365 prostředí 90 dnů zpět, v případě plánu E5 až jeden rok. Keymate ukládá vybrané auditní záznamy po neomezeně dlouhou dobu a navíc umožňuje generovat automatické notifikace při výskytu vybraného typu události nad vybraným objektem a to v prostředí SharPoint Online, OneDrive a Teams.

 

Aktuality a další informace

KeyMate v prostředí AZURE

KeyMate v prostředí AZURE

Cloudové technologie se staly oblíbeným řešením pro provoz aplikací v dnešní digitálně propojené éře především díky své flexibilitě a škálovatelnosti. Na rozdíl od tradičních on-premise řešení umožňují cloudové platformy organizacím dynamicky upravovat své zdroje...

Video ukázky aplikace KeyMate

Video ukázky aplikace KeyMate

Chcete vidět KeyMate v akci? Připravili jsme pro vás sérii video ukázek, kde představujeme klíčové funkce pro správu uživatelských oprávnění v rámci Microsoft SharePoint, OneDrive a Teams. Pokud byste rádi detailnější ukázku, či si KeyMate sami rádi vyzkoušeli,...

Leták a prezentace KeyMate ke stažení

Leták a prezentace KeyMate ke stažení

Protože si možná některé informace o KeyMate chcete uložit, nahráli jsme sem elektronické podoby letáku a prezentace KeyMate ve formátu PDF. Soubory můžete také například dále nasdílet svým kolegům, kteří by mohli mít o KeyMate zájem. Aktuální leták KeyMate ke stažení...

Kde nás najdete

MULTIMA a.s.
Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Radlická 714/113a, 158 00 Praha 5
Farského 540/12, 326 00 Plzeň 

Česká republika

Tel & E-mail & web
Sledujte nás