Aplikace KeyMate je zaměřena na zjednodušení práce správců aplikací Microsoft 365 a poskytuje velkou přidanou hodnotu v oblasti kybernetické bezpečnosti, jak s ohledem na prevenci, tak i v případě řešení bezpečnostních incidentů. Funkcionalita aplikace se dá rozdělit do 3 oblastí.

 

Auditní a notifikační funkce

Jednou z oblastí využití aplikace KeyMate je sledování a ukládání M365 auditních záznamů do SQL databáze po neomezeně dlouhou dobu a generování automatický notifikací správcům systému při výskytu určeného druhu operací. Jedná se především o sledování události vytvoření sdílení objektu s externím uživatelem, tj. s uživatelem, který nemá vytvořen záznam v interním Active directory. Tyto události jsou prostřednictvím aplikace sledovány v prostřední SharePoint Online, OneDrive a MS Teams. Ukládány jsou následující informace:

  • Url adresa objektu
  • Typ operace
  • Datum a čas, kdy operace proběhla
  • Kdo operaci provedl
  • Kdo je cílovým členem
  • A z jaké IP adresy byla operace provedena

Reportovací funkce

Další oblastí, kde může být aplikace KeyMate využívána, jsou grafická vizualizace datové struktury aplikací M365 a informace o aktuálním stavu oprávnění a informace o sdílení objektů v prostředí SharePoint Online, OneDrive a MS Teams. Díky tomu umožňuje správcům prostředí mít komplexní přehled o nastavení přístupových oprávnění a mít detailní přehled o externích přístupech. Tím, že zaznamenává historii nastavení uživatelských práv, pomůže snadno a rychle dohledat, jak jsou nebo byla nastavena přístupová práva u jednotlivých uživatelů, skupin uživatelů, případně webů a souborů. 

Samostatnou funkcí aplikace KeyMate jsou reporty nepoužívaných Teams skupin. Cílem funkce je detekovat skupiny, které mohou zbytečně zabírat zdroje v prostředí MS Azure.

 

 

Exekutivní funkce

Exekutivní funkce představují další možnou oblast využití aplikace KeyMate. Jedná se operace, které upravují stávající nastavení oprávnění a představují tak efektivní nástroj pro práci správců  těchto systémů. Jedná se především o operace typu:

  • úpravy oprávnění uživatele nebo skupin z jednoho místa
  • převod/ rozdělení oprávnění mezi uživateli
  • odstranění oprávnění uživatele
  • změna a odstranění členství v SharePoint skupinách

 

GRAFICKÁ VIZUALIZACE DATOVÉ STRUKTURY

Přehled jedinečných oprávnění Přehled jedinečných oprávnění aplikací M365 (SharePoint Online, MS Teams, OneDrive) nebo sharepointových farem.

PODROBNÝ PŘEHLED NASTAVENÍ PŘÍSTUPOVÝCH OPRÁVNĚNÍ

Podrobný přehled nastavení přístupových oprávnění aplikací M365 (SharePoint Online, MS Teams, OneDrive) nebo SharePoint farem.

PŘEHLED JEDINEČNÝCH OPRÁVNĚNÍ

Podrobný přehled a reporty unikátních oprávnění aplikací M365 (SharePoint Online, MS Teams, OneDrive) nebo SharePoint farem.

PŘEHLED EXTERNÍHO PŘÍSTUPU A SDÍLENÍ

Detailní správa a přehled o externím přístupu a sdílení vašich dat.

AUDITNÍ ZÁZNAMY ZMĚN PŘÍSTUPOVÝCH OPRÁVNĚNÍ

Auditní záznamy změn přístupových oprávnění vám poskytují viditelnost a neustálou kontrolu nad vašimi daty.

UPRAVTE VŠECHNY TYPY UŽIVATELSKÝCH A SKUPINOVÝCH OPRÁVNĚNÍ Z JEDNOHO MÍSTA

S KeyMate můžete upravovat všechny typy uživatelských a skupinových oprávnění na jednom místě, a to i ve více kolekcích. Už žádné komplikované kopírování, rozdělování oprávnění pro uživatele.

SYSTÉMOVÁ OZNÁMENÍ O ZMĚNÁCH PŘÍSTUPOVÝCH OPRÁVNĚNÍ A EXTERNÍM SDÍLENÍ

Díky integrovaným systémovým oznámením o změnách přístupových oprávnění a externím sdílení máte neustálý přehled o přístupu k vašim datům.